София 1164, бул. Христо Смирненски № 1
/ +359 886 88 25 92 / fantina_frp@abv.bg
/ facebook.com/BACPM2015

Договор за сътрудничество подписаха IPMA Bulgaria и БАУПС

14.10.2019

УАСГкорпус Б, ет. 3, зала 311Виж карта

Двете организации обединяват усилията си за развитието на професията „проектен мениджър“.

Договор за сътрудничество подписаха IPMA Bulgaria и Българска асоциация за управление на проекти в строителството (БАУПС). Двете организации ще обединят усилията си за съвместни инициативи, свързани с развитието на професията „проектен мениджър“ във всички сектори на икономиката, обмена на знания и добри практики в управлението проекти и за осигуряване на атрактивна бизнес среда. Съгласно документа двете страни ще работят съвместно по инициативи за повишаване квалификацията на кадрите,задържането и мотивирането на младежите за професионална реализация във сферата на управлението на проекти. Предвижда се провеждането на съвместни обучения за повишаване на квалификацията и подготовка за сертификация на проектни мениджъри.

Една от целите, които си поставя Българска асоциация за управление на проекти в строителството, е въвеждане и популяризиране на ролята на ръководителя на проект сред участниците в инвестиционния и строителен процес в действащото законодателство. Със споразумението с БАУП утвърждаваме разбирането ни за важността от регулярен обмен на информация за планирано развитие на професия „проектен мениджър“ в страната. Вярваме, че с обединените усилия на двете асоциации ще допринесем за популяризиране и утвърждаване на добрите практики в областта на управлението на проекти и на международните стандарти, каза инж. Фантина Рангелова, председател на УС на БАУПС.

Ролята на управлението на проекти става все по-важна в световен мащаб. В България 33% от проектните мениджъри не са сертифицирани. Осъвременяването на знанията, повишаването на уменията и придобиването на нови е задължително условие в процеса на въвеждането на стандарти и сертификация на проектния мениджър, коментира Велизар Проданов, председател на управителния съвет на IPMA Bulgaria.

Споразумението предвижда провеждане на ежегоден форум в сферата на управлението на проекти.По данни на Министерство на образованието и науката дисциплината управление на проекти се преподава в 14 университета, докато на централно ново в държавната администрация работят 240 екипа, като в рамките на един програмен период се изпълняват между 12 000 и 13 000 проекта. Според статистика на най-голямата професионална социална мрежа LinkedIn за последните 15 години процентът на експертите, които работят или са работили като проектни мениджъри, се е увеличил над 20 пъти. В България професионалистите, заемали или заемащи длъжността, са близо 40 хил., като 22% от тях са заети в ИКТ сектора.