София 1164, бул. Христо Смирненски № 1
/ +359 886 88 25 92 / fantina_frp@abv.bg
/ facebook.com/BACPM2015

Членство в Българска асоциация за управление на проекти в строителството

Ако искате да станете член на БАУПС, изпратете ни нужната информация чрез формата за контакт по-долу. В рамките на няколко дни кандидатурата Ви ще бъде прегледана и ще се свържем с Вас.

Информация за членски внос

Членският внос е годишен и размерът му се определя от Общото събрание за всяка календарна година.

При възникване на членството след началото на съответната година членският внос се събира в пълен размер, а при прекратяването му преди края й, не се възстановява.

Членският внос се внася по банков път до 31 декември за цялата текуща година. По изключение Управителният съвет може да разсрочи внасянето на членския внос за член на БАУПС, който е във временно финансово затруднение.

Размер на членски внос

 • 100 лева за физически лица;
 • 200 лева за юридически лица;
 • 30 лева за докторанти и пенсионери;
 • 10 лева за ученици, навършили пълнолетие;

Плащане на членски внос

Банка: Първа инвестиционна банка
IBAN: BG85FINV91501216870774
Титуляр на сметката: Българска асоциация за управление на проекти в строителството

Форма за кандидатстване

  Устав на асоциацията

  В този устав ще откриете всичко свързано с Българската асоциация за управление на проекти в строителството - цели, средства, предмет на дейност, членство, управление, имущество и др.

  Управителен съвет

  Информация за членовете на управителния съвет на Българската асоциация за управление на проекти в строителството.

  Членове на асоциацията

  Тук може да видите всички членове на Българската асоциация за управление на проекти в строителството.
  Ако и Вие проявявате желание да членувате, може да се запознаете с нашия устав и да попълните формата за кандидатстване.

  “БГ Проект” Димитър Геров

  0899822778

  office@bgproject.com

  “БГИ Проект” Димитър Геров

  0899822778

  gerovgerov@gmail.com

  “Българска консултантска организация” ЕООД

  0879481525

  office@bco.bg

  “Вейл Конструкции” – Илияна Попова

  0878110409

  iliyana.popova@veyl.bg

  “Пайп систем” АД – Ралица Томова

  0882717753

  tomova@pipesystem.bg

  “Стройинвестконсулт София” ЕООД – Щерана Дарданова

  0884624637

  sheriana.dardanova@sicsofia.com

  „КОРЕКТ ПРОЕКТ“ ООД

  гр. София, бул. „Васил Левски“ 148

  Адриана Спасова

  0888464928

  aks@eqe.bg

  Александър Костадинов

  0886861068

  alex_kk@abv.bg

  Ана Вълкова

  0883688036

  ana.valkova@abv.bg

  Анастасия Бошнакова

  0888425919

  a.bosh@yahoo.com

  Ангел Геренски

  0897954429

  angel_gerenski@abv.bg

  Валентин Симеонов

  0889242096

  simeonovats@gmail.com

  ВАМОС ОДД

  0898770803

  dessyuzunova@gmail.com

  Васил Йорданов

  0885525765

  eng_yordanov@mail.bg

  Васил Танев

  0885115858

  tanev.vasil@yahoo.com

  Васил Цаков

  0899917148

  office@bgproject.bg

  Весела Петрова

  0888252547

  vessi1@abv.bg

  Веселина Желязкова

  0888768103

  veselina2001@abv.bg

  Виктор Чолаков

  0895811711

  cholakov@cholakov-gongalov.com

  Георги Савов

  0898770910

  gdsavov@gmail.com

  Геострой АД – Антица Ранчева

  0879800350

  a.rancheva@geostroy.com

  Десислава Узунова

  0898770803

  dessyuzunova@gmail.com

  Димитър Иванов

  0883492477

  dimityr.ivanov@gmail.com

  Диян Цветков

  0888549457

  dtsvetkov@gmail.com

  доц. д-р инж. Венцислав Стоянов

  0888968377

  venci_sto@abv.bg

  доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев

  0898615832

  l.hrischev@abv.bg

  Жулиета Манчева

  0899611193

  eng.mancheva@gmail.com

  Иван Якимов

  0886740622

  iiakimov@mail.bg

  ИКюИ Контрол България ООД

  0888588508

  vim@eqe.bg

  Илиана Стаменкова

  0887210010

  i.stamenkova@gmail.com

  Илия Събев

  iliya.sabev@gmail.com

  Илиян Сарандалиев

  0878599485

  i.sarandaliev@gmail.com

  Калин Йорданов

  0899837371

  kalin.utd@gmail.com

  Красимир Бошнаков

  0888929837

  krabosh@yahoo.com

  Кристина Димитрова

  0897993327

  ch_dimitrova@abv.bg

  Мариела Милачкова

  0889335182

  mmilachkova@abv.bg

  Мариела Начева

  0878102099

  mariela.natcheva@gmail.com

  Марика Георгиева

  0878623400

  georgieva.marika@yahoo.com

  Марин Йорданов – И Кю И България АД

  0887370252

  myy@eqe.bg

  Михаела Кутева

  0889327327

  kouteva_fce@uacg.bg

  Н. Костурков – „ПЛАН ИНВЕСТ Пловдив“ ЕООД

  0888589050

  planinv@abv.bg

  Надя Петкова

  0887360504

  nadia_petkova@abv.bg

  Недялка Чолакова

  0889510964

  ncholakovabg@abv.bg

  Нели Банишка

  0888919645

  nbamishka@abv.bg

  Нели Гаджалска

  0888675173

  gadjalska@abv.bg

  проф. д-р инж. Фантина Рангелова

  0886882592

  fantina_frp@abv.bg

  Радосвета Кирова

  0888430476

  rkirova@abv.bg

  Ралица Кушева

  0883413288

  r.kusheva@gmail.com

  Росен Милков

  0878364179

  milkov@iptp.biz

  Росица Петрова

  0888735532

  rossitza_petrova@abv.bg

  Румяна Захариева

  0884636212

  razdvatri@abv.bg

  Савина Големинова

  0888859229

  s.mihaylova@law.uni-sofia.bg

  Станимир Парцалев

  0887520014

  s_partsalev@abv.bg

  Стоянка Иванова

  0899966332

  solaria@online.bg

  Страйв 4БГ ЕООД

  0882828824

  Теодор Тодоров

  0885241810

  teodor_r_todorov@mail.bg

  Ясен Йорданов

  0884727235

  yyyasen@gmail.com

  Нашите партньори