София 1164, бул. Христо Смирненски № 1
/ +359 886 88 25 92 / fantina_frp@abv.bg
/ facebook.com/BACPM2015

Българска Асоциация за Управление на Проекти в Строителството

За нас

Нашите партньори