София 1164, бул. Христо Смирненски № 1
/ +359 886 88 25 92 / fantina_frp@abv.bg
/ facebook.com/BACPM2015

Основни цели на асоциацията

 1. Обединяване усилията на българския строителен бранш за развитието на управлението на проекти в строителството в България;
 2. Запознаване на българския строителен бранш с достиженията на управлението на проекти в строителството в други страни;
 3. Повишаване качеството на образованието и на професионалното обучение в сферата на управлението на проекти в строителството;
 4. Популяризиране дейността, законодателството и практиката в областта на управлението на проекти в строителството в други държави-членки на Европейския съюз;
 5. Популяризиране на международните стандарти в областта на управлението на проекти в строителството;
 6. Популяризиране, приложение и утвърждаване на добрите практики в областта на управлението на проекти в строителството;
 7. Сътрудничество и членство в чуждестранни организации в областта на управлението на проекти в строителството;
 8. Въвеждане и популяризиране на фигурата на ръководителя на проект сред участниците в инвестиционния и строителен процес в действащото законодателство.

Средства за постигане на целите

 1. Организиране на обществени обсъждания, дискусии, срещи, семинари и обучения, свързани с развитието на управлението на проекти в строителството;
 2. Създаване на информационен уеб-сайт и блог, предоставящи възможност за обмяна на информация и коментари в областта на управлението на проекти в строителството;
 3. Разработване на концепции, законопроекти и стандарти в областта на управлението на проекти в строителството;
 4. Сътрудничество с организации в страната и в чужбина, които имат сродни цели и предмет на дейност.

Управителен съвет

Информация за членовете на управителния съвет на Българската асоциация за управление на проекти в строителството.

Членове на асоциацията

Тук може да видите всички членове на Българската асоциация за управление на проекти в строителството.
Ако и Вие проявявате желание да членувате, може да се запознаете с нашия устав и да попълните формата за кандидатстване.

“БГ Проект” Димитър Геров

0899822778

office@bgproject.com

“БГИ Проект” Димитър Геров

0899822778

gerovgerov@gmail.com

“Българска консултантска организация” ЕООД

0879481525

office@bco.bg

“Вейл Конструкции” – Илияна Попова

0878110409

iliyana.popova@veyl.bg

“Пайп систем” АД – Ралица Томова

0882717753

tomova@pipesystem.bg

“Стройинвестконсулт София” ЕООД – Щерана Дарданова

0884624637

sheriana.dardanova@sicsofia.com

„КОРЕКТ ПРОЕКТ“ ООД

гр. София, бул. „Васил Левски“ 148

Адриана Спасова

0888464928

aks@eqe.bg

Александър Костадинов

0886861068

alex_kk@abv.bg

Ана Вълкова

0883688036

ana.valkova@abv.bg

Анастасия Бошнакова

0888425919

a.bosh@yahoo.com

Ангел Геренски

0897954429

angel_gerenski@abv.bg

Валентин Симеонов

0889242096

simeonovats@gmail.com

ВАМОС ОДД

0898770803

dessyuzunova@gmail.com

Васил Йорданов

0885525765

eng_yordanov@mail.bg

Васил Танев

0885115858

tanev.vasil@yahoo.com

Васил Цаков

0899917148

office@bgproject.bg

Весела Петрова

0888252547

vessi1@abv.bg

Веселина Желязкова

0888768103

veselina2001@abv.bg

Виктор Чолаков

0895811711

cholakov@cholakov-gongalov.com

Георги Савов

0898770910

gdsavov@gmail.com

Геострой АД – Антица Ранчева

0879800350

a.rancheva@geostroy.com

Десислава Узунова

0898770803

dessyuzunova@gmail.com

Димитър Иванов

0883492477

dimityr.ivanov@gmail.com

Диян Цветков

0888549457

dtsvetkov@gmail.com

доц. д-р инж. Венцислав Стоянов

0888968377

venci_sto@abv.bg

доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев

0898615832

l.hrischev@abv.bg

Жулиета Манчева

0899611193

eng.mancheva@gmail.com

Иван Якимов

0886740622

iiakimov@mail.bg

ИКюИ Контрол България ООД

0888588508

vim@eqe.bg

Илиана Стаменкова

0887210010

i.stamenkova@gmail.com

Илия Събев

iliya.sabev@gmail.com

Илиян Сарандалиев

0878599485

i.sarandaliev@gmail.com

Калин Йорданов

0899837371

kalin.utd@gmail.com

Красимир Бошнаков

0888929837

krabosh@yahoo.com

Кристина Димитрова

0897993327

ch_dimitrova@abv.bg

Мариела Милачкова

0889335182

mmilachkova@abv.bg

Мариела Начева

0878102099

mariela.natcheva@gmail.com

Марика Георгиева

0878623400

georgieva.marika@yahoo.com

Марин Йорданов – И Кю И България АД

0887370252

myy@eqe.bg

Михаела Кутева

0889327327

kouteva_fce@uacg.bg

Н. Костурков – „ПЛАН ИНВЕСТ Пловдив“ ЕООД

0888589050

planinv@abv.bg

Надя Петкова

0887360504

nadia_petkova@abv.bg

Недялка Чолакова

0889510964

ncholakovabg@abv.bg

Нели Банишка

0888919645

nbamishka@abv.bg

Нели Гаджалска

0888675173

gadjalska@abv.bg

проф. д-р инж. Фантина Рангелова

0886882592

fantina_frp@abv.bg

Радосвета Кирова

0888430476

rkirova@abv.bg

Ралица Кушева

0883413288

r.kusheva@gmail.com

Росен Милков

0878364179

milkov@iptp.biz

Росица Петрова

0888735532

rossitza_petrova@abv.bg

Румяна Захариева

0884636212

razdvatri@abv.bg

Савина Големинова

0888859229

s.mihaylova@law.uni-sofia.bg

Станимир Парцалев

0887520014

s_partsalev@abv.bg

Стоянка Иванова

0899966332

solaria@online.bg

Страйв 4БГ ЕООД

0882828824

Теодор Тодоров

0885241810

teodor_r_todorov@mail.bg

Ясен Йорданов

0884727235

yyyasen@gmail.com

Устав на асоциацията

В този устав ще откриете всичко свързано с Българската асоциация за управление на проекти в строителството - цели, средства, предмет на дейност, членство, управление, имущество и др.

Нашите партньори