София 1164, бул. Христо Смирненски № 1
/ +359 886 88 25 92 / fantina_frp@abv.bg
/ facebook.com/BACPM2015

Наръчник за въвеждане на строително-информационното моделиране от европейския публичен сектор

Строително-информационното моделиране (Building Information Modelling — BIM) е в центъра на цифровата трансформация на строителния сектор.

Представяме на Вашето внимание Наръчник за въвеждане на строително-информационното моделиране от европейския публичен сектор „(Стратегически действия за ефективност на строителния сектор: стимулиране на стойността, иновациите и растежа), изготвен от Работната група на Европейския съюз по въпросите на BIM („EUBIMTG“).

Строително-информационното моделиране (Building Information Modelling — BIM) е в центъра на цифровата трансформация на строителния сектор. Правителствата и възложителите на обществени поръчки в цяла Европа и по света признават значението на BIM като стратегически фактор, способстващ за постигане на целите, свързани с разходите, качеството и политиките. Много от тях предприемат активни стъпки, за да насърчат използването на BIM в строителния сектор, както и при предоставянето и експлоатацията на публични активи, за да се осигурят тези икономически, екологични и социални ползи.
Наръчникът е разработен в отговор на нарастващите предизвикателства, пред които се изправят правителствата и клиентите от публичния сектор, за стимулиране на икономическия растеж и конкурентоспособността, но едновременно с това и за предоставяне на по-добро съотношение цена — качество срещу изразходваните публични средства, чрез по-широкото въвеждане на BIM.

Наръчникът е изготвен чрез общоевропейско сътрудничество на организации от публичния сектор от 21 държави.