София 1164, бул. Христо Смирненски № 1
/ +359 886 88 25 92 / fantina_frp@abv.bg
/ facebook.com/BACPM2015

Петият елемент в строителния процес

Презентация на инж. Диян Цветков от събитието на БАУПС, състояло се на 27.01.2022 г.

Представяме на вниманието Ви презентация на инж. Диян Цветков от събитието на БАУПС, състояло се на 27.01.2022 г.