София 1164, бул. Христо Смирненски № 1
/ +359 886 88 25 92 / fantina_frp@abv.bg
/ facebook.com/BACPM2015

Анкета относно проект “Подготовка и стартиране на цифрова реформа на българския строителен сектор”

Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпълнява Проект „Подготовка и стартиране на цифрова реформа на българския строителен сектор“.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпълнява Проект „Подготовка и стартиране на цифрова реформа на българския строителен сектор“. Проектът се финансира от Генерална дирекция „Подкрепа на структурните реформи“ на Европейската комисия и за изпълнител е избран консорциум KPMG.

KPMG стартира настоящото онлайн анкетно проучване сред представителите на бизнеса в строителния сектор. Целта на проучването е да се установи готовността за започване на цифрова реформа и въвеждане на строително-информационно моделиране (СИМ/BIM).

Предвид значимостта на резултатите от проучването, както и необходимостта да бъдат събрани повече мнения и гледни точки относно готовността на сектора за въвеждане на СИМ/BIM, разчитаме на Вашето активно включване.

Анкетата ще бъде отворена до 15 декември 2020 г. Вашето мнение е важно за нас!