София 1164, бул. Христо Смирненски № 1
/ +359 886 88 25 92 / fantina_frp@abv.bg
/ facebook.com/BACPM2015

Интегрирано управление на строителството с Рамковия договор на Алианса FAC-1

Имаме удоволствието да Ви поканим на лекция, организирана от инж. Адриана Спасова и Българското Общество по Строително право.

Скъпи Приятели и Колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на лекция, организирана от инж. Адриана Спасова и Българското Общество по Строително право на тема: “Интегрирано управление на строителството с Рамковия договор на Алианса FAC-1”  с лектор проф. Дейвид Моузи, Директор на Центъра за строително право в King’s College London.

Очакваме Ви!

Дневен ред

  1. Откриване с въведение в темата от Председателя на УС на БОСП инж. Адриана Спасова и Председателя на УС на БАУПС проф. Фантина Рангелова – 10 минути
  2. Лекция на проф. Дейвид Моузи, Директор на Центъра за строително право в King’s College London за интегрираното управление на проекти в строителството с Рамковия договор на Алианса FAC-1 – 20 минути
  3. Ръководителят на Работната група за българското издание на FAC-1 към БОСП адв. Бояна Милчева за адаптирането на Рамковия договор на Алианса FAC-1 – 10 минути
  4. Въпроси и отговори – 20 минути
  5. Автографи и коктейл – 60 минути

Интегрирано управление на строителството с Рамковия договор на Алианса FAC-1

Твърде често поръчките за проектиране и строителството не водят до желания резултат. Различните участници в инвестиционния процес не винаги си сътрудничат при управлението на рисковете, които неизбежно се проявяват, колкото и добре да е подготвен един проект. В случаите на необходими промени вместо да се търсят най-добрите решения, понякога се изострят отношенията по двустранните договори, като ескалират спорове, които отнемат излишен ресурс и не са в полза на проекта. Често се налага препроектиране, поради това, че строителите и доставчиците не се избират в началото на проектирането. Невинаги при проектирането и строителството се мисли за облекчаването и поевтиняването на бъдещата експлоатация, чиято продължителност е много дълга. Това ни отдалечава от ефикасното интегрирано управление на проектите, носещо по-голяма добавена стойност за обществото.

На 08.02.2019 г. имате възможността да се срещнете с един от световните лидери на модерните английски и международни стратегии за високи постижения в строителството, проф. Дейвид Моузи, Директор на Центъра за строително право в King’s College London. Проф. Моузи е автор на Рамковия договор на Алианса FAC-1 и ще представи българското му издание.

Рамковият договор на Алианса FAC-1 е международен типов многостранен договор, който може да се използва в различни юрисдикции и за обществени поръчки. Той съчетава обхвата на рамков договор с отношенията на сътрудничество на участниците в инвестиционния процес в един алианс, като въвежда нови механизми за създаване на добавена стойност. След издаването му през 2016 г. с него са възложени поръчки за над 12 милиарда паунда в Англия, Ирландия, Италия.

FAC-1 е предназначен да обединява всякакви форми на двустранни договори за работи, доставки и услуги, например договорните условия на FIDIC.

FAC-1 интегрира работата на Членовете на Алианса, като същевременно приема индивидуалните им проектни ангажименти към назначения Управител на Алианса и останалите Членове на Алианса. FAC-1 може да се използва, за да подпомогне:

  • Възлагането на поръчки за сложни проекти, като интегрира двустранните договори за проектиране, строителство, услуги и доставки;
  • Възлагането на рамкови споразумения за обществени поръчки;
  • Интегрирането на свързани договори, част от общ проект или програма;

Въвеждането на FAC -1 в България ще осигури необходимите правни условия за развитието на СИМ (Строително информационно моделиране – BIM). С него можем да настигнем дигиталната революция и да направим строителната индустрия по-печеливша, устойчива и привлекателна за младите хора.

Промотирайки FAC-1 в България, ние можем да въведем английските стратегии за партньорство и сътрудничество по веригата на доставките: “Early Contractor Involvement” (Ранно включване на Строителя по време на проектирането, с цел оптимизация на проекта, снижаване на цената и успешно управление на рисковете още преди началото на строителството), “Two Stage Open Book” (Двуетапна Отворена книга – открито ценообразуване и избор на подизпълнители, водещо до снижаване цената на строителството, скъсяване на сроковете и подобряване на качеството) и “Soft Landings” (Плавно преминаване от строителството към експлоатацията).

През март 2017 г. Българското общество по строително право (БОСП), пълноправен член на Европейското общество по строително право, подписа лицензионно споразумение с английската Асоциация на консултантите архитекти Association of Consultant Architects (ACA) и с автора проф. Дейвид Моузи, Директор на Центъра за строително право и разрешаване на споровете в King’s College London за:

  • Създаване и използване на изменения, необходими за съответствието на Рамковия договор на Алианса FAC-1 с българското законодателство и
  • Създаване и използване на версия на Рамковия договор на Алианса FAC-1 на български език.

Работна група, оглавявана от адв. Бояна Милчева, създаде българската версия на FAC-1 и Анекс 6 Част 1 “Правни изисквания” на английски, включваща необходимите изменения за адаптиране към българското законодателство, която ще се използва заедно с английското издание от 2016 г., публикувано и продавано от ACA.

Българското издание на Рамковия договор на Алианса FAC-1 е публикувано от издателство СИБИ и може да бъде закупено за 36 лв. с ДДС от БОСП, СИБИ или от книжарниците.