София 1164, бул. Христо Смирненски № 1
/ +359 886 88 25 92 / fantina_frp@abv.bg
/ facebook.com/BACPM2015

Особености и проблеми при електронното възлагане на обществените поръчки

На 05.03.2020 год. в УАСГ се състоя презентация на тема: „Особености и проблеми при електронното възлагане на обществените поръчки“ с водещ адвокат Милана Кривачка.

На 05.03.2020 год. от 18:30 часа, в гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, УАСГ, корпус „Б“, зала 311, се състоя презентация на тема: „Особености и проблеми при електронното възлагане на обществените поръчки“ с водещ адвокат Милана Кривачка.

Презентацията протече при следната програма:

  1. Кратка характеристика на централизираната автоматизирана информационна система за електронно възлагане на обществени поръчки (ЦАИС ЕОП);
  2. Подготвителни действия при възлагане на обществените поръчки извън системата;
  3. Регистриране в ЦАИС ЕОП;
  4. Особености при електронното възлагане на обществените поръчки.

Събитието бе организирано съвместно с Българското обществото по строително право.