София 1164, бул. Христо Смирненски № 1
/ +359 886 88 25 92 / fantina_frp@abv.bg
/ facebook.com/BACPM2015

Лекция за членовете на БОСП и БАУПС относно измененията в ЗУТ, водена от адв. Валентина Бакалова

Темата е изключително актуална и ще бъде представена от адвокат Валентина Бакалова, пряк участник в привеждането на ЗУТ в съответствие със съвременната практика.

Скъпи Колеги и Приятели,

Имаме удоволствието да Ви поканим на среща организирана по инициатива и съвместно с Българското Общество по Строително Право!

Темата е изключително актуална и ще бъде представена от адвокат Валентина Бакалова, пряк участник в привеждането на ЗУТ в съответствие със съвременната практика!

Лекцията ще се проведе на 04.04.2019 г. от 18:00 ч., на адрес: гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, УАСГ, корпус „Б“, зала 311.