София 1164, бул. Христо Смирненски № 1
/ +359 886 88 25 92 / fantina_frp@abv.bg
/ facebook.com/BACPM2015

Отчетен доклад за дейността на БАУПС за 2018 г. – 2019 г.

Чрез този отчетен доклад можете да се запознаете с дейността на “Българска асоциация за управление на проекти в строителството” за периода на 2018 година.

Чрез този отчетен доклад можете да се запознаете с дейността на “Българска асоциация за управление на проекти в строителството” за периода на 2018 година. Моля, свалете документа, за да прочетете детайли за нашата дейност.