София 1164, бул. Христо Смирненски № 1
/ +359 886 88 25 92 / fantina_frp@abv.bg
/ facebook.com/BACPM2015
инж. Диян Цветков

инж. Диян Цветков

Член на Управителния съвет на БАУПС

Diyan Tsvetkov

Професионален опит

Повече от 22 год. опит в управлението на инвестиционни програми и проекти.

Ръководител на инвестиционните програми на „Макдоналдс България“ ЕООД в периода 1999-2001 г., на „Банка Хеброс“ АД, на „Пощенска банка“ АД („Юробанк България“ АД), Обединена Българска Банка в периода 2001-2007 г., на Министерство на образованието, младежта и науката в периода 2010-2011 г.

Директор на проект за изграждане на проект на „Риофиса България“ ЕООД в гр. Пловдив, с обща РЗП 230 000 кв.м. и бюджет за първа фаза 170 милиона евро.

Ръководител на проект за разширение на Национална Априловска гимназия в гр. Габрово, спечелило награда „Сграда на годината“ в раздел сгради от образователната инфраструктура през 2011 г.

Ръководител на екип за проверка на проекти изграждани по ОПРР в Югозападен регион в периода 2014-2015 г.

Управител на „Мистър Сенков“ ЕООД, с профил – управление.

Управителен съвет

Информация за членовете на управителния съвет на Българската асоциация за управление на проекти в строителството.