София 1164, бул. Христо Смирненски № 1
/ +359 886 88 25 92 / fantina_frp@abv.bg
/ facebook.com/BACPM2015

Дискусия на тема: „Измененията в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ”

Дискусия на тема: “Измененията в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”

На 06.02.2020 г. от 17:30 часа, в УАСГ, корпус „Б“, зала 311, се проведе дискусия на тема „Последните изменения в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти“.

Лектор: адвокат Валентина Бакалова – водещ експерт в областта на строителното право.

Събитието бе организирано съвместно с Българското обществото по строително право.