София 1164, бул. Христо Смирненски № 1
/ +359 886 88 25 92 / fantina_frp@abv.bg
/ facebook.com/BACPM2015
инж. Лъчезар Хрисчев

инж. Лъчезар Хрисчев

Член на Управителния съвет на БАУПС

Професионален опит

Доцент към катедра ТМС на Университета по Архитектура, строителство и геодезия.

Управителен съвет

Информация за членовете на управителния съвет на Българската асоциация за управление на проекти в строителството.