София 1164, бул. Христо Смирненски № 1
/ +359 886 88 25 92 / fantina_frp@abv.bg
/ facebook.com/BACPM2015
инж. Любомир Панталеев

Инж. Любомир Панталеев

Член на Управителния съвет на БАУПС

Професионален опит

Повече от 20 год. опит в управлението на строителни проекти.

Ръководител на проекти в „Телелинк“ АД по изграждане на GSM мрежите на „Globul” в България, Cosmote в Румъния, VIP в Сърбия и Македония в периода 2001 – 2008 г.

Изпълнителен директор на „Монтаж строителни конструкции“ АД, 2008 – 2013 г.

Собственик на „ЕЛПИ инженеринг“ ЕООД – компания специализрана в управление на проекти в строителството.

Управителен съвет

Информация за членовете на управителния съвет на Българската асоциация за управление на проекти в строителството.