София 1164, бул. Христо Смирненски № 1
/ +359 886 88 25 92 / fantina_frp@abv.bg
/ facebook.com/BACPM2015
Проф. д-р инж. Фантина Рангелова

Проф. д-р инж. Фантина Рангелова

Председател на Управителния съвет

+359 886 88 25 92

fantina_frp@abv.bg

Fantina Rangelova

Fantina Rangelova

Професионален опит

Управление на учебната, научно-изследователската и международната дейност в СФ на УАСГ, както и на катедра „Организация и икономика на строителството”; управление на административната дейност и развитието на академичния състав в СФ на УАСГ, както и на катедра „Организация и икономика на строителството”.

Преподаване в УАСГ /лекции и упражнения/ в магистърските програми за строителни инженери и архитекти по дисциплините “Организация и управление на строителството”, „Икономика на строителството“, „Управление на строителната фирма”, „Управление на строителни инвестиционни проекти”;

Създател, ръководител и преподавател в магистърска програма „Управление на проекти в строителството”;

Създател и организатор на научно-приложни конференции с международно участие по „Управление на проекти в строителството” и по „Възстановяване и усилване на сгради и съоръжения”

Консултантска дейност в областта на строителните инвестиционни проекти; проектиране, организация на строителството, календарно планиране, технология на строителството, възстановяване на сгради и съоръжения, прилагане на съвременни композитни системи (въглеродни и стъклени фибри) за възстановяване и усилване на строителните конструкции; „смарт” конструкции; управление на проекти; оценителска дейност в областта на недвижимите имоти, земеделски земи и трайни насаждения, цели предприятия, машини и съоръжения; одит пътна безопасност; енергийна ефективност на сгради; устойчиво строителство.

Управителен съвет

Информация за членовете на управителния съвет на Българската асоциация за управление на проекти в строителството.