София 1164, бул. Христо Смирненски № 1
/ +359 886 88 25 92 / fantina_frp@abv.bg
/ facebook.com/BACPM2015

Юр. Христо Христозов

Член на Управителния съвет на БАУПС

Управителен съвет

Информация за членовете на управителния съвет на Българската асоциация за управление на проекти в строителството.