София 1164, бул. Христо Смирненски № 1
/ +359 886 88 25 92 / fantina_frp@abv.bg
/ facebook.com/BACPM2015
Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов

Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов

Член на Управителния съвет на БАУПС

Професионален опит

Ръководител катедра “Технология и мениджмънт на строителството” във Висше строително училище “Л. Каравелов”, София.

Декан на Строителен факултет към ВСУ „Л. Каравелов“.

Доцент, Преподавател катедра “Технология и мениджмънт на строителството”, „Мениджмънт на строителството“, „Организация и икономика в строителството“.

Управителен съвет

Информация за членовете на управителния съвет на Българската асоциация за управление на проекти в строителството.