София 1164, бул. Христо Смирненски № 1
/ +359 886 88 25 92 / fantina_frp@abv.bg
/ facebook.com/BACPM2015
инж. Васил Танев

инж. Васил Танев

Секретар на Общото събрание

Vasil Tanev

Vasil Tanev

Професионален опит

Ръководител отдел Изследване и Развитие – Работа с Клиенти към coBuilder International, „Експерт КОНСУЛТ 5“, Строителен Надзор, Инспекция и Документация.

Управителен съвет

Информация за членовете на управителния съвет на Българската асоциация за управление на проекти в строителството.